Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013

Όσο λιγότεροι ψηφοφόροι για τις αρχαιρεσίες του ΕΔΟΕΑΠ τόσο καλύτερα για την Διοίκηση της ΕΣΗΕΜ-Θ

Από τα 882 μέλη της ΕΣΗΕΜ-Θ, προσήλθαν στην κάλπη μόλις οι 178.
Ασφαλώς η διαδικασία έγινε με μεγάλη μαστοριά για να αποτρέψει τη συμμετοχή εκατοντάδων συναδέλφων. 
Εξάλλου βοήθησε και η ημερομηνία παραίτησης των 5 μελών της ΕΣΗΕΑ που συμμετείχαν στο Δ.Σ του Ταμείου.
Παραιτήθηκαν τυχαία (;) στο γύρισμα της νέας χρονιάς, ενώ είχαν κατά κράτος αποδοκιμαστεί και καταψηφιστεί από τον Ιούνιο του 2012 και είχαν υποσχεθεί εκλογές στον περασμένο Σεπτέμβρη
Κατά συνέπεια η συμμετοχή στην διαδικασία απαιτούσε τις εισφορές του 2012

Φυσικά και πάλι δεν λήφθηκε κανένα μέτρο προς οικονομική διευκόλυνση των μελών, ενώ το αίτημα για ενημέρωση από τους απερχόμενους αιρετούς μας για το τι συνέβη από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα, έπεσε στο κενό.

Η ΕΣΗΕΜ-Θ συμμετείχε στην διοίκηση και τον έλεγχο του ΕΔΟΕΑΠ με εκλεγμένο αντιπρόεδρο και ένα από τα τρία μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής.

Ήταν και παραμένει θέμα ουσίας, διαδικασίας, υποχρέωσης και ηθικής να μας ενημερώσουν σε Γενική Συνέλευση ή έστω και με γραπτές αναφορές για όλα τα γεγονότα.
  
Οι ''Δημοσιογράφοι ΣυμμΕτέχουν΄΄  σε συνεννόηση με τις άλλες δύο παρατάξεις που εκπροσωπούνται στο Δ.Σ της ΕΣΗΕΜ-Θ προσπάθησαν να εξαντλήσουν όλους τους τρόπους για να διερευνήσουν το νόμιμο της διαδικασίας, την ενημέρωση και την αξιοπρεπή προσέλευση των μελών στις αρχαιρεσίες.
Στις αναρτήσεις που έχουν προηγηθεί μπορείτε να ενημερωθείτε για όλα όσα συνέβησαν.
Εκτιμούμε ότι η προσέλευση των μόλις 178 μελών όχι απλώς δεν τιμά αλλά απαξιώνει το Σωματείο και θα έπρεπε οι διοικούντες να κάνουν την αυτοκριτική τους.

Παραθέτουμε τα αποτελέσματα και την ένσταση των τριών παρατάξεων που κατατέθηκε και απορρίφθηκε από τον δικαστικό αντιπρόσωπο.


ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
   
Η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών για την εκλογή αντιπροσώπων της ΕΣΗΕΜ-Θ στον ΕΔΟΕΑΠ. Ψήφισαν 178. Βρέθηκαν 170 έγκυρα ψηφοδέλτια, 3 λευκά και 5 άκυρα.

Έλαβαν:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

1.
Νεστορίδης Παναγιώτης
107
Εκλέγεται
2.
Μποζίνη Αναστασία
31
Αναπληρωματικό μέλος
3.
Παπαδημούλης Βασίλειος
13

4.
Καραγιαννόπουλος Χρήστος
11

5.
Τριανταφύλλου Αλέξανδρος
4


Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
1.
Μοσχούλας Άγγελος
98
Εκλέγεται
2.
Λυκεσάς Απόστολος
44
Αναπληρωματικό μέλος
3.
Παπαναούμ Περικλής
11


Η Εφορευτική Επιτροπή


Η ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Θεσσαλονίκη 27 Φεβρουαρίου 2013

Προς την Εφορευτική Επιτροπή της ΕΣΗΕΜΘ
και τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο

Για το παράτυπο και αντικαταστατικό αυτής της διαδικασίας θέλουμε να σας ζητήσουμε να εξετάσετε την ένστασή μας για ακυρότητα της, ως παρά τις προβλεπόμενες διαδικασίες συγκληθείσα και χωρίς να πληρούνται συγκεκριμένες διατάξεις των καταστατικών τόσο του ΕΔΟΕΑΠ όσο και της ΕΣΗΕΜΘ.
1.Στο αρ. 15 παρ. 2 του καταστατικού του ΕΔΟΕΑΠ – το οποίο έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 58120/Ν της 16/24 Δεκ 1968 (ΦΕΚ β’ 724) απόφαση του Προέδρου Κυβερνήσεως και του Υπουργού Προεδρίας και οι διατάξεις του  έχουν ισχύ νόμου και είναι υποχρεωτικές και δεσμευτικές έναντι πάντων -, προβλέπεται ότι,  «ΙΙΙ. Επί παραιτήσει πέντε μελών του διοικητικού συμβουλίου, ή ταυτοχρόνου παραιτήσεως του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, το Διοικητικόν Συμβούλιον θεωρείται ως συνολικώς παραιτηθέν, αι δε Ενώσεις υποχρεούνται εις σύγκλησιν Γενικής Συνελεύσεως εντός 15 ημερών, δια την ανάδειξιν νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Μέχρι της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το παλαιόν εξακολουθεί να ασκή τα καθήκοντά του» .

Το καταστατικό του ΕΔΟΕΑΠ προβλέπει σύγκληση γενικής συνέλευσης από τις Ενώσεις εντός 15 ημερών για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ΟΧΙ εκλογές εντός 15 ημερών και μάλιστα χωρίς τα καταστικώς προβλεπόμενα για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.
Η ΕΣΗΕΑ άλλωστε καλεί σε Γενικές Συνελεύσεις για το ίδιο θέμα: την πρώτη στις 2 και τη δεύτερη στις 4 Μαρτίου.
2.Στα αρ. 26 και 27 του καταστατικού της ΕΣΗΕΜ-Θ προβλέπεται ότι, στην απόφαση του Δ.Σ. αλλά και στις προσκλήσεις για έκτακτη Γενική Συνέλευση , πρέπει να αναφέρεται ρητά αν πρόκειται για την πρώτη, για τη δεύτερη ή την τρίτη συνέλευση, το πότε σχηματίζεται απαρτία, καθώς και τι προβλέπεται στην περίπτωση που δε σχηματιστεί απαρτία…

Συγκεκριμένα στο αρθ 26 παρ3 προβλέπεται ότι θα πρέπει να ειδοποιείται το κάθε μέλος χωριστά από  το Διοικητικό Συμβούλιο, πέραν της δημοσιοποίησης στους χώρους εργασίας. Στις δε προσκλήσεις να αναφέρεται “…αν είναι πρώτη ή δεύτερη, ο αριθμός που χρειάζεται για απαρτία και τα θέματα που θα συζητηθούν”. Τίποτα από αυτά δεν έγινε.

Η ΕΣΗΕΜΘ στην ανακοίνωση της (15.2) καλεί  τα μέλη της Ένωσης σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 27 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τετάρτη, από τις 9 π.μ. έως τη δύση του ηλίου (18.16), στα γραφεία της Ένωσης (Στρ. Καλλάρη 5) με θέμα: Εκλογή αντιπροσώπων για το ΔΣ και την Εξελεγκτική Επιτροπή του ΕΔΟΕΑΠ. Δηλαδή, οι εκλογές, δεν είναι εκλογές, αλλά γενική συνέλευση που είναι εκλογές, οι οποίες ξεκινούν μεν ως γενική συνέλευση και στην εξέλιξη τους γίνονται εκλογές και χωρίς να τηρούνται τα καταστατικώς προβλεπόμενα για σύγκληση γενικής συνέλευσης.

3.Ακόμη και αν από το καταστατικό του ΕΔΟΕΑΠ δεν προκύπτει ρητά ότι οι αρχαιρεσίες θα πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα, και στις τέσσερις  Ενώσεις (ΕΣΗΕΑ, ΕΣΗΕΜΘ, ΕΠΗΕΑ, ΕΠΗΕΘ), τίθεται θέμα δημοκρατικών διαδικασιών. Οπως σημειώνει ο νομικός σύμβουλος της ΕΣΗΕΑ, αλλά και της ΕΣΗΕΜΘ, Λ. Μπελίτση: “Από καμία διάταξη του Καταστατικού, λοιπόν, δεν προκύπτει  ότι πρέπει να οριστεί κοινή ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών πλην όμως είναι αναγκαίος ο κατόπιν συνεννοήσεως των τεσσάρων Ενώσεων ορισμός κοινής ημέρας διεξαγωγής αρχαιρεσιών – όπως μέχρι σήμερα συνέβαινε -  για να αποφευχθεί ο όποιος επηρεασμός κατά την εκλογή των μελών του ΔΣ.
Αφού λοιπόν θα πρέπει να είναι κοινή η ημερομηνία των εκλογών δεν μπορεί η ημερομηνία που θα ορίσει η ΓΣ της ΕΣΗΕΑ να είναι διαφορετική από εκείνη που θα οριστεί από τις ΓΣ των άλλων Ενώσεων. Σε κάθε όμως περίπτωση η ημερομηνία της εκλογής θα πρέπει να οριστεί εντός ευλόγου χρόνου  από τη λήξη των συζητήσεων της ΓΣ”.

Για τον λόγο αυτό άλλωστε η ΕΠΗΕΑ σε ανακοίνωση της γνωστοποίησε ότι θα συγχρονιστεί με την ΕΣΗΕΑ για τις εκλογές στον ΕΔΟΕΑΠ.

4.Θα θέλαμε επίσης να γνωστοποιηθεί κατά πόσο πληρείται η καταστατική διάταξη της ΕΣΗΕΜ-Θ του αρθ. 29 παρ 4 που προβλέπει πριν την έναρξη ψηφοφορίας να εξακριβώνεται η γνησιότητα της κατάστασης των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

5.Τέλος, όπως μέλος του δσ της ΕΣΗΕΑ κατήγγειλε στη σύγκληση του μικτού της συμβουλίου στην Αθήνα την Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου, ο μέχρι πρότινος εκλεγμένος αντιπρόεδρος του ΕΔΟΕΑΠ και μέλος της ΕΣΗΕΜ-Θ, Παναγιώτης Νεστορίδης, φέρεται να έχει έμμισθη υπαλληλική σχέση με τον Οργανισμό, που εμπίπτει σε ασυμβίβαστο όπως προβλέπεται από το καταστατικό του ΕΔΟΕΑΠ αρθ 26 παρ2δ. Ο κ. Νεστορίδης είναι εκ νέου υποψήφιος. 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΜΘ
Δημήτρης Ασπροπούλης
Φίλιππος Δεργιάδες
Βασίλης Κυριακούλης

Επισυναπτόμενα:
1.Καταστατικό ΕΔΟΕΑΠ
2.Γνωμοδοτηση Μπελίτση
3.Σημείωμα Σαλαβράκου
4.Αρθρα Καταστατικού ΕΣΗΕΜΘ
5.Ανακοινωση ΕΣΗΕΜΘ (Εκτακτη ΓΣ)

Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

ΕΔΟΕΑΠ: αύριο ψηφίζουμε σε μη νομότυπες εκλογές

kalpi_psifoforia_10Το μαύρο άσπρο προσπάθησε να κάνει, σήμερα, στο Δ.Σ. της ΕΣΗΕΜ-Θ η διοίκηση Βοϊτσίδη. Προσπάθησε να αποδείξει πως η προσφυγή στις κάλπες για την ανάδειξη Δ.Σ. για τον ΕΔΟΕΑΠ, είναι καθ’ όλα νόμιμη. Όμως οι αποφάσεις της και η διαδικασία που ακολουθήθηκε, την αφήνουν έκθετη. >>>

Οι εκλογές του ΕΔΟΕΑΠ και οι γνωμοδοτήσεις Μαυραγάνη - Μπελίτση

Είναι παράνομες οι εκλογές του ΕΔΟΕΑΠ; 2

Σας παραθέτουμε την απάντηση που κατατέθηκε σήμερα στο έκτακτο διοικητικό συμβούλιο της ΕΣΗΕΜ-Θ  για την σύγκληση του οποίου μπορείτε να διαβάσετε λεπτομέρειες, στην ανάρτηση που προηγήθηκε

http://dimosiografoisimmetexoun.blogspot.gr/2013/02/blog-post_26.html

Επιγραμματικά αναφέρουμε ότι με ψήφους 5 προς 2 απορρίφθηκε η πρότασή μας για διενέργεια Γενικής Συνέλευσης έστω και με διαφορά λίγων ωρών από τις αρχαιρεσίες
.
Επίσης όπως θα δείτε και στη γνωμοδότηση συνεχίζει να μένει αδιευκρίνιστο το ερώτημα.
Μπορούμε να πάμε σε ψηφοφορία χωρίς συνέλευση;

Παραθέτουμε επίσης την γνωμοδότηση του Νομικού συμβούλου της ΕΣΗΕΑ για να έχετε πλήρη εικόνα των κοινών και των διαφορών...

(Θα ακολουθήσει ανάρτιση με τις λεπτομέρειες της συνεδρίασης)

Είναι Παράνομες οι εκλογές για τον ΕΔΟΕΑΠ 1;


Τα τρία «αγκάθια» και πολλές απορίες

Αγαπητοί συνάδελφοι ο τρόπος προκήρυξης  εκλογών για τον ΕΔΟΕΑΠ, μας έχει δημιουργήσει πλείστα ερωτήματα, σχετικά με το νόμιμο της διαδικασίας.
Μελετώντας τα καταστατικά της ΕΣΗΕΜΘ του ΕΔΟΕΑΠ και της ΕΣΗΕΑ

Αλλά και τη γνωμοδότηση Μπελίτση καταλήξαμε στην ανάγκη να επικοινωνήσουμε και με τους εκπροσώπους των παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δ.σ. της ΕΣΗΕΜ-Θ, τον Ασύνταχτο Τύπο και τη Δημοσιογραφική Ενότητα ώστε να ζητήσουμε έγγραφη γνωμοδότηση και από τον νομικό μας σύμβουλο και έκτακτη συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου.
 Η συνεδρίαση ορίστηκε για σήμερα 26-02-2013  ώρα 12.00 και βρίσκεται αύτη τη στιγμή σε εξέλιξη.

Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2013

Μπαμ και μπουμ οι κουμπουριές…

reset_01.jpg

Συνηθίζουμε να κατηγορούμε την ΠΟΕΣΥ για μπαταριές στον αέρα, όταν εξαγγέλλει, πού και πού, μια 24ωρη απεργία.

Για πρώτη φορά, ωστόσο, η ομοσπονδία των δημοσιογράφων αποφάσισε να ακολουθήσει το δρόμο των συνεχών κινητοποιήσεων, όταν πολύ συχνά η διοίκηση της κάνει λόγο, στις συνεδριάσεις του Δ..Σ., για απεργίες διαρκείας. 
Και το αποτέλεσμα ποιο; Με ψήφους 6-3 (συντριπτική η πλειοψηφία, πράγματι) η ΕΣΗΕΜ-Θ αποσύρεται από τις κινητοποιήσεις. >>>

Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2013

Μέτροσπορ: Φύλλο την τελευταία στιγμή

metrosport-30-01.jpg
Κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή εξέδωσε το Κυριακάτικο φύλλο του –και θα εκδώσει και Δευτεριάτικο- η εφημερίδα “Μέτροσπορ”. Μόλις το βράδυ της Παρασκευής, ο εκδότης Παύλος Ανδρώνης, έδωσε το 50% ενός από τους μισθούς που χρωστά, υποσχόμενος ότι από Δευτέρα θα δώσει και τα υπόλοιπα και κατάφερε να “κρεμαστεί” στο περίπτερο. >>>

Στην τελευταία του κατοικία σήμερα ο Κ. Χατζίδης

xatzidis_01Κηδεύεται σήμερα στην πατρίδα του, στα Σέρβια Κοζάνης, ο δημοσιογράφος Κώστας Χατζίδης που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 46 χρόνων. >>>

Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2013

Απεργία τη Δευτέρα στα δημόσια ΜΜΕ

radio-station2-2-thumb-large.jpg

Μετά την απόφαση για 24ωρη απεργία τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου στα δημόσια ΜΜΕ, η ΠΟΕΣΥ επεκτείνει τις απεργιακές κινητοποιήσεις σε όλα τα περιφερειακά δημόσια ΜΜΕ για την ίδια μέρα, από τις 6 το πρωί έως τις 6 το πρωί της Τρίτης 5 Φεβρουαρίου. >>>